Frase di: Gianni Rodari – n° 15

Frase di: Gesualdo Bufalino – n° 5

Frase di: Adriano Sofri – n° 6

Frase di: Daniele Luttazzi – n° 29

Frase di: Carlo Lucarelli – n° 27

Quinto potere – Citazione n° 4