Frase di: Aldo Palazzeschi – n° 3

Frase di: James Joyce – n° 16

Frase di: Matilde Serao – n° 2

Frase di: Walter Scott – n° 16

Frase di: Eugenio Scalfari – n° 20