Frase di: Herbert George Wells – n° 12

Frase di: Arthur Schopenhauer – n° 254

Frase di: Terry Pratchett – n° 170

Frase di: Platone – n° 79

Frase di: Madre Teresa di Calcutta – n° 6

Frase di: Madre Teresa di Calcutta – n° 1