Frase di: Michele Serra – n° 38

Frase di: Andrea Scanzi – n° 30

Frase di: Ernest Renan – n° 5

Frase di: Benito Mussolini – n° 65

Frase di: Giuliano Ferrara – n° 14

Frase di: Concita De Gregorio – n° 2