Frase di: Friedrich Schiller – n° 15

Frase di: Marcel Proust – n° 8

Frase di: Madre Teresa di Calcutta – n° 6

Frase di: Francis Scott Fitzgerald – n° 31