Frase di: Herbert George Wells – n° 12

Frase di: Giovanni Verga – n° 6

Frase di: Terry Pratchett – n° 65

Frase di: Franz Kafka – n° 72

Frase di: Gesualdo Bufalino – n° 6