Frase di: Beppe Severgnini – n° 7

Frase di: Andrea Scanzi – n° 39

Frase di: Publio Virgilio Marone – n° 2

Frase di: Shirley MacLaine – n° 2

Frase di: Oriana Fallaci – n° 138