Frase di: Daniel Pennac – n° 2

Frase di: Hans Urs von Balthasar – n° 34

Frase di: Roman Vlad – n° 10

Frase di: Giacomo Puccini – n° 1

Frase di: Giovanni Papini – n° 33